Đầu nối sê-ri Ethernet

Đầu nối sê-ri Ethernet Đầu nối sê-ri Ethernet

Ứng dụng

 • 1 Remotely Operated Vehicle(ROV) andAutonomous Underwater Vehicle(AUV)systems
 • 2 Underwatervideo,cameraandlightingsystems 3 Diving equipment and systems
 • 3 Sonarsystems
 • 4 Oilrig, offshoreoilandgas,andrenewableenergy systems applications
 • 5 Oceanographic systems and equipment
 • Giải pháp tùy chỉnh
 • 1 Customers can specify the specification, material and reserved length of supporting wires and cables
 • 2 Customersspecifiedmainmaterialoftheunderwater connector
 • 3 Makesystematictestplanfordifferentapplication environment

Thông số kỹ thuật và thuộc tính của trình kết nối

 • 1 Định mức điện áp: 600V DC/AC
 • 2 Đánh giá hiện tại: 10A
 • 3 Điện trở cách điện >200M?
 • 4 Điện trở tiếp xúc <0,01?

Danh mục trình kết nối tương thích SubConn-pdf

Facebook      LinkedIn

Thực hiện một cuộc điều tra ngay lập tức!