Liên hệ

Công ty:Công ty TNHH Công nghệ Pure Pro

Vị trí?Phòng 907, khu B, trung tâm Jinhai Shangfu, 21 đường Guangqu, quận Triều Dương, Bắc Kinh, Trung Quốc

Tel:+861058200907

Questions & Inquiries

sales@unircable.com

Support

tech@unircable.com

giờ của chúng tôi

24 giờ
thứ hai đến chủ nhật

Thực hiện một cuộc điều tra ngay lập tức!