Ρομποτικό καλώδιο σωλήνων

We offer custom designed cables to be suitable for the desired application. Together with our experience and the customers operational knowledge, we determine the necessary tests to be carried out on the cable, depending on the performance and criteria it has to meet.

1.Pipeline detection

Ρομποτικό καλώδιο σωλήνωνΡομποτικό καλώδιο σωλήνων

  • α.Προδιαγραφές:
  • Cable structure?5X0.3+2X11X28 AWG PUR
  • Nominal outer diameter?9.5mm
  • Breaking strength?200kg
  • Using?For Pipeline inspection robot

2.UV curing robot cable

Ρομποτικό καλώδιο σωλήνων Ρομποτικό καλώδιο σωλήνων

  • α.Προδιαγραφές:
  • Cable structure?4x(4x1)P+1x0.5P+2X(2X0.3?P+CAT6 PUR
  • Nominal outer diameter?21mm
  • Breaking strength?200kg
  • Using?For Pipeline inspection robot

Facebook      LinkedIn

Κάντε μια έρευνα αμέσως!