สายเคเบิลหุ่นยนต์ท่อ

We offer custom designed cables to be suitable for the desired application. Together with our experience and the customers operational knowledge, we determine the necessary tests to be carried out on the cable, depending on the performance and criteria it has to meet.

1.Pipeline detection

สายเคเบิลหุ่นยนต์ท่อสายเคเบิลหุ่นยนต์ท่อ

  • ก.ข้อมูลจำเพาะ:
  • Cable structure?5X0.3+2X11X28 AWG PUR
  • Nominal outer diameter?9.5mm
  • Breaking strength?200kg
  • Using?For Pipeline inspection robot

2.UV curing robot cable

สายเคเบิลหุ่นยนต์ท่อ สายเคเบิลหุ่นยนต์ท่อ

  • ก.ข้อมูลจำเพาะ:
  • Cable structure?4x(4x1)P+1x0.5P+2X(2X0.3?P+CAT6 PUR
  • Nominal outer diameter?21mm
  • Breaking strength?200kg
  • Using?For Pipeline inspection robot

เฟสบุ๊ค      ลิงค์อิน

สอบถามด่วน!