Ηλεκτρικό βαρούλκο (συμπαγές)

Το ηλεκτρικό βαρούλκο της Unircable διαθέτει μια εντυπωσιακή σειρά χαρακτηριστικών και πλεονεκτημάτων που σίγουρα θα ικανοποιήσουν τους πελάτες; ανάγκες των. … ???????? ???????????Ηλεκτρικό βαρούλκο (συμπαγές)

Υποβρύχιος σύνδεσμος γενικής σύνδεσης

Unir Cable has developed an innovative underwater universal joint connector that could revolutionize the way underwater vehicles are designed and … ???????? ???????????Υποβρύχιος σύνδεσμος γενικής σύνδεσης

Ειδικός υποβρύχιος σύνδεσμος βουλκανισμού σφράγισης

Using special underwater joint of vulcanization sealing to creating a watertight seal for underwater electrical connections,this process, called vulcanization sealing, … ???????? ???????????Ειδικός υποβρύχιος σύνδεσμος βουλκανισμού σφράγισης