Ηλεκτρικό βαρούλκο (συμπαγές)

Το ηλεκτρικό βαρούλκο της Unircable διαθέτει μια εντυπωσιακή σειρά χαρακτηριστικών και πλεονεκτημάτων που σίγουρα θα ικανοποιήσουν τους πελάτες; ανάγκες των. … ???????? ???????????Ηλεκτρικό βαρούλκο (συμπαγές)

Υποβρύχιος σύνδεσμος γενικής σύνδεσης

Unir Cable has developed an innovative underwater universal joint connector that could revolutionize the way underwater vehicles are designed and … ???????? ???????????Υποβρύχιος σύνδεσμος γενικής σύνδεσης

Ειδικός υποβρύχιος σύνδεσμος βουλκανισμού σφράγισης

Using special underwater joint of vulcanization sealing to creating a watertight seal for underwater electrical connections,this process, called vulcanization sealing, … ???????? ???????????Ειδικός υποβρύχιος σύνδεσμος βουλκανισμού σφράγισης

Υποβρύχιος φωτοηλεκτρικός υβριδικός σύνδεσμος (ηλεκτρικός και οπτικών ινών)

Underwater photoelectric hybrid connector (electrical and fibre optic) are specially designed connectors for transmitting electrical and fibre optic signals underwater. … ???????? ???????????Υποβρύχιος φωτοηλεκτρικός υβριδικός σύνδεσμος (ηλεκτρικός και οπτικών ινών)