Υποβρύχιος σύνδεσμος γενικής σύνδεσης

Unir Cable has developed an innovative underwater universal joint connector that could revolutionize the way underwater vehicles are designed and … ???????? ???????????Υποβρύχιος σύνδεσμος γενικής σύνδεσης

Ειδικός υποβρύχιος σύνδεσμος βουλκανισμού σφράγισης

Using special underwater joint of vulcanization sealing to creating a watertight seal for underwater electrical connections,this process, called vulcanization sealing, … ???????? ???????????Ειδικός υποβρύχιος σύνδεσμος βουλκανισμού σφράγισης

Υποβρύχιες φωτοηλεκτρικές υβριδικές συνδέσεις (ηλεκτρικές και οπτικές ίνες)

Unir provide underwater photoelectric Hybrid Connectors.With the marine industry developing ,operating water depths increase and bandwidth and improved signal performance … ???????? ???????????Υποβρύχιες φωτοηλεκτρικές υβριδικές συνδέσεις (ηλεκτρικές και οπτικές ίνες)