Σύνδεσμος σειράς μεταλλικού κελύφους

Application Remotely Operated Vehicle (ROV) and Autonomous Underwater Vehicle (AUV) systems Underwater video, cameraandlighting systems Diving equipment and systems Sonarsystems … ???????? ???????????Σύνδεσμος σειράς μεταλλικού κελύφους