Καλώδιο πετρελαίου και αερίου

Καλώδιο πετρελαίου και αερίου Καλώδιο πετρελαίου και αερίου

Oil and gas cables are an essential component of the energy industry. They are specially designed to withstand the harsh environments and extreme weather conditions that are often found in oil and gas exploration and production operations. These cables are used to provide power and communication between offshore platforms, drilling rigs, and other equipment in the field.

Oil and gas cables come in a variety of sizes and styles, depending on the application and location. They can be single or multi-conductor, with various insulation types such as polyethylene or cross-linked polyethylene (XLPE). They typically have durable outer jackets made of materials such as polyurethane or chlorinated polyethylene (CPE) that can withstand exposure to oils, chemicals, and UV radiation.

In addition to providing power and communication, oil and gas cables also play an important role in maintaining safety and environmental standards. For example, some cables are specifically designed to detect leaks or other hazards in pipelines or wells, enabling operators to quickly respond and mitigate potential risks.

Overall, oil and gas cables are an essential part of the energy industry and play a crucial role in enabling safe and efficient exploration, production, and transportation of oil and gas resources around the world.

Με την ανάπτυξη της υπεράκτιας βιομηχανίας πετρελαίου, της Μηχανικής και των έργων που αναπτύσσονται γρήγορα.
Τα υποθαλάσσια καλώδια μπορούν να χωριστούν σε δύο μεγάλες κατηγορίες: καλώδια τηλεπικοινωνιών και καλώδια υψηλής τάσης. Τα καλώδια τηλεπικοινωνιών τοποθετούνται στην επιφάνεια του βυθού όπου διασχίζουν βαθιές θάλασσες, ενώ τα καλώδια ρεύματος, που τείνουν να βρίσκονται πιο κοντά στην ακτή, συνήθως θάβονται κάτω από ιζήματα για προστασία.
Παρέχουμε εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ανταγωνιστικές τιμές, τα κύρια είδη υπεράκτιων καλωδίων πετρελαίου μας, όπως:
Υπεράκτια θαλάσσια καλώδια ; ΝΕΚ 606 ΜΠΦΟΥ ΡΦΟΥ
Καλώδια εξόρυξης
Καλώδια αλογόνου χαμηλού καπνού
Καλώδια ανθεκτικά στη φωτιά
Θωρακισμένα καλώδια ρεύματος

Welcome to contact us for customized service!

Your cable will be designed and manufactured to meet your specific requirements.

  1. ROV Tether/Ομφάλιος
  2. Flat Cable
  3. Σεισμικό καλώδιο
  4. Pipe Robotic Cable
  5. Remotely Operated Equipment Cable
  6. Towing Cable
  7. Wind And Renewables Cable
  8. Καλώδιο Fairing
  9. Οι υπολοιποι

Facebook      LinkedIn

Κάντε μια έρευνα αμέσως!